Energiglass

Mange av glassene i norske hus har idag eldre isolerglass med dårlig u-verdi. Et isolerglass/energiglass punkterer også normalt etter 20-25 år.

(u-verdi står for varmetapet. Lavere u-verdi, jo mindre varmetap)

Når man først skal  skifte glass, lønner det seg å oppdatere glasstype til 2 eller 3 lags superenergiglass med argongass og varmkant spacer . U- verdien blir da i mange tilfeller opptil 3 ganger bedre, noe som igjen merkes på strømregning, innemilljø, kaldras og generell komfort.

Vi vet at mange idag skifter hele vinduet med karm. Dette er i mange tilfeller unødvendig hvis vinduskarm, ramme og åpningsmekanisme er i god stand. Det er ofte nok og bytte glass og pakninger. Bytte glass er gjerne en rask, rimelig og holdbar løsning.

Et 2 lags superenergiglass med argongass og varmkantspacer, kan ha en u-verdi helt ned i 0,9. Et trelags superenergiglass med argon og varmkantspacer kan få en u-verdi helt ned i 0,6 !

Vi gjør oppmerksom på at det ikke alltid lar seg gjøre å sette inne et trelagsglass inn i ramme som er beregnet for 2 lagsglass. Dette pga tykkelsen på trelagsglassene.

Da glassene idag har blitt så mye bedre isolasjonsmessig, kan det oppstå utvendig kondens i perioder hvor tempaturen ligger fra rundt 0 til et par minus. Ikke fortvil! Det beviser kun at du har et vindu med topp glasskvalitet!

Mye av eldre isolerglass inneholder miljøgiftene pcb og kloraparafiner. Pass på at din glassleverandør leverer disse til godkjent mottak! Det er viktig å ta vare på naturen. Veolia miljø er vår samarbeidspartner på avhenting av disse miljøgiftene.

Ta kontakt for en hyggelig befaring!

 

No images found.

lig metallsjikt reflekterer varmen tilbake i rommet. I kombinasjon med argongassfylling
forbedres varmeisolasjonen med 60% i forhold til vanlig isolerglass.