Isolerglass

Isolerglass/energiglass/solavskjermende glass/selvvaskende glass

Vi utfører utskifting av isolerglass. Glasset kan være anløpet (punktert), eller knust /sprekt. Mye av vår arbeidstid går med til dette. Dugger isolerglasset ditt mellom glassene, er det mest sannsynelig punktert. Punktering av isolerglass skjer etter 20-25 år.

Er isolerglasset sprukket/knust kan dette dekkes av forsikringen. Punktering er ikke en forsikringsak, men mange borettslag tar ofte regningen rundt dette. Sjekk med styret der du bor.

Når du først skal bytte ut glassene dine, vil vi anbefale at du bytter til en bedre glasskvalitet. Vi kan klare å få glasset ditt 3 ganger bedre med tanke på varmeutslipp, noe dere vil merke på strømregningen, samt innemiljø/kaldras fra glassene

Er solen plagsom, kan et solavskjermende glass være tingen. Vi har flere typer på lager.

Sitter glassene vanskelig til med tanke på rengjøring, kan et selvvaskende glass være løsningen. Selvvaskende glass kan også kombineres med solavskjerming/energibesparende glass.

Mye av eldre isolerglass som sitter i bygg idag inneholder pcb og kloraparafiner. Vi er nøye med å sortere disse og levere til godkjent mottak.

Er selve vinduet og karmen i god stand er det lønnsomt og kun bytte glass istedenfor hele vinduet.

Be om befaring og en hyggelig pris!

Copyright 2018 Alt i glass | All Rights Reserved | Levert i samarbeid bitdesign.no