Bra, men prisen ble høyere enn opprinnelig estimert.